Integrated pressure information systems for the onshore and offshore Netherlands

Ontwikkeling van een informatiesysteem met data over de verdeling van de poriedruk en de vloeistofdynamische toestand in de ondergrond van Nederland.

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De vraag naar energie neemt toe en veilige opsporings-, winnings- en opslagstrategieën zijn vereist. Kennis van de oorspronkelijke en de door winning geïnduceerde regionale druk- en spanningsveranderingen zijn van groot belang voor een betrouwbare voorspelling van de gebruiksmogelijkheden van de ondergrond. De kennis hierover is momenteel niet optimaal. Er bestaat geen complete database.

Project

TNO wil in dit project een informatiesysteem ontwikkelen met data over de verdeling van de poriedruk en de vloeistofdynamische toestand in de ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. Het informatiesysteem moet een veilig en verantwoorde benutting van ondergrondse energiebronnen (met name aardgas) garanderen.

Met betrekking tot de actualisering en optimalisatie van een geïntegreerde database bouwt het project grotendeels voort op twee projecten die door TNO in samenwerking met CSIRO (Australië) uitgevoerd zijn (2002-2007). Het informatiesysteem bevat naast de data ook een analyse en interpretatie van de data. Hierdoor kunnen fundamentele inzichten worden verworven in de werking en huidige toestand van het druk en vloeistofdynamische systeem. De ontwikkelde inzichten worden op hun beurt weer op samenhangende en praktische wijze toegankelijk gemaakt.

Resultaat

Het resultaat is een informatiesysteem met data die van cruciaal belang zijn voor de beheersing van de risico’s tijdens opsporing, winning en opslag van aardgas en overig gebruik van de ondergrond, zoals aardwarmte. Een betere benutting van het Nederlandse aardgaspotentieel zorgt voor voor naar schatting 2 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van import van gas uit Rusland/Qatar (transport). De beschikbaarheid van gas voor binnenlands gebruik leidt tot een reductie van 50 procent CO2 emissie ten opzichte van kolen.