Compacte hogedruk stoominstallatie voor een mini-STEG

Kennis vergaren over Warmtekracht, en hoe dat kan worden geïmplementeerd in bestaande systemen.

Hoofdlijn Systeemfunctie van Gas


Binnen de hoofdlijn Systeemfunctie van Gas wordt gekeken naar de rol van gas binnen het energiesysteem. Gas kan op kosten- en energie-efficiënte wijze bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het kan de flexibiliteit en betrouwbaarheid leveren die daarvoor nodig is. De hoofdlijn houdt zich bezig met de innovaties die hierbinnen nodig zijn om in de toekomst de systeemfunctie van gas optimaal in te zetten.

Kleinschalige warmtekracht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter gebruik van gas (zowel conventioneel aardgas, maar ook bio- en syngas). Dit komt doordat lokaal geproduceerde energie – zowel warmte als kracht – een benutting van meer dan 96% van de primaire energiebron mogelijk maakt. Op dit moment kan de doelgroep, industriële gebruikers die samen bijna 50% van het industriële gasgebruik omvatten, nog geen gebruik maken van de voordelen van Warmtekrachtkoppeling. De bestaande WKK-systemen zijn nog niet geschikt om de benodigde hoeveelheid energie (stoom in combinatie met elektriciteit) te leveren.

Project

Een consortium bestaande uit de Universiteit Twente, Stork Technical Services en Innecs Power Systems voert industrieel onderzoek uit gericht op het vergaren en ontwikkelen van de kennis, die nodig is om een doorbraak in kleinschalige Warmte Kracht te realiseren.