Underground Compressed Air Renewable Energy Storage

Ontwikkeling van flexiebele, ondergrondse ruimte voor opslag van duurzaam gewonnen brandstof.

Hoofdlijn Systeemfunctie van Gas


Binnen de hoofdlijn Systeemfunctie van Gas wordt gekeken naar de rol van gas binnen het energiesysteem. Gas kan op kosten- en energie-efficiënte wijze bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het kan de flexibiliteit en betrouwbaarheid leveren die daarvoor nodig is. De hoofdlijn houdt zich bezig met de innovaties die hierbinnen nodig zijn om in de toekomst de systeemfunctie van gas optimaal in te zetten.

Door toenemende zorgen omtrent klimaatverandering en kosten van fossiele brandstoffen, wordt de laatste jaren in veel landen zonne- en windenergie gestimuleerd. Daarnaast biedt de opkomst van hernieuwbare energiebronnen een kans voor een omschakeling richting een groot aantal kleine opwerkkers, in plaats van een paar grote. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van coöperaties. Deze trends zorgen ervoor dat er terplekke (dat wil zeggen, in de omgeving van deze coöperaties) behoefte zal zijn aan middelgrote energieopslag met een hoog efficiëntie.

Project

Het UCARES project richt zich op energie opslag door middel van gecomprimeerde lucht (Compressed Air Energy Storage (CAES)). Hiermee kunnen fluctuerende duurzame energie bronnen (Renewables) op iedere gewenste locatie, onafhankelijk van geologie (Underground) beter op de energievraag aangesloten worden. Voor het mogelijk maken van middelgrote CAES is inmiddels een concept ontwikkeld met ondergrondse opslagvaten die een flexibele wand hebben. Dit concept van het opslagvat als geheel is nieuw en met name het component van de flexibele lining / schacht is zeer innovatief. De streefdimensie van industrieel toegepaste opslagvaten is 10.000 m3 (een schacht met een diameter van 11m tussen 100 en 200 m onder de grond).

Werkwijze

In dit project wordt het testen van (een verschaalde versie van) het innovatieve ondergrondse opslagvat met een hoge interne druk, ter validatie van geotechnische modellen en lining ontwerp. Hiervoor zal er binnen dit project een prototype worden ontwikkeld tot een diepte van 30 m, 1 a 2 m. diameter, een hoogte van 10 m. en een maximale druk van circa 40 bar. Dit resulteert in een totale opslagcapaciteit van circa 50 kWh.