PurifHy

HyET ontwikkelt een manier om waterstof op een efficiente wijze uit duurzaam gewonnen gas te halen, waardoor het snel bruikbaar wordt in het huidige leidingnetwerk.

Projectpartners

Hoofdlijn Systeemfunctie van Gas


Binnen de hoofdlijn Systeemfunctie van Gas wordt gekeken naar de rol van gas binnen het energiesysteem. Gas kan op kosten- en energie-efficiënte wijze bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding en het kan de flexibiliteit en betrouwbaarheid leveren die daarvoor nodig is. De hoofdlijn houdt zich bezig met de innovaties die hierbinnen nodig zijn om in de toekomst de systeemfunctie van gas optimaal in te zetten.

Er lopen diverse ontwikkelingsprogramma’s waarbij duurzaam gas wordt geproduceerd uit biomassa of uit het surplus aan ‘groene’ elektriciteit. Het kan voorkomen dat het percentage waterstof in dit gas te hoog is om te voldoen aan de hoge standaard van het gebruikelijke aardgas. Zonder zuivering kan dit gas niet worden opgeslagen en gedistribueerd in het huidige leidingnetwerk, en het moet daarom direct (lokaal) worden gebruikt.

Project

In dit project wordt de mogelijkheid onderzocht om selectief waterstof te verwijderen uit de duurzame gasstroom, zodat deze wel kan worden geïnjecteerd in het bestaande leidinggasnetwerk. HyET ontwikkelt een nieuwe technologie: “elektrochemische waterstofzuivering”, die het mogelijk maakt om waterstof selectief in of uit een gasstroom te kunnen pompen, tegen elk drukverschil in. Zodoende kan de zuivering direct inspelen op variërende samenstelling van het duurzaam geproduceerde gas.

In de hoofdleidingen van het aardgasnet zijn hogere percentages waterstof (tot 30%) technisch mogelijk, wat gezien de omvang van het aardgasnet een aanzienlijke buffercapaciteit betekent. Mocht deze mogelijkheid in de toekomst benut worden om energie van windparken op zee te transporteren naar de kust, dan kan HyET´s zuiveringstechnologie ook deze waterstof ter plekke uit het aardgas halen en als waardevol product opslaan.

Beoogd resultaat

De voordelen samengevat:

1. Flexibiliteit van duurzame energiebron: groene elektriciteit, waterstof of biogas;

2. Verschillend ‘groen gas’ kan met zuivering voldoen aan de hoge standaard van het aardgas;

3. Toegang en gebruik van distributienetwerk voor verspreiding met buffercapaciteit;

4. Gewonnen waterstof kan waar nodig direct op druk wordt gebracht als waardevol product;

5. Indien gas afkomstig van Power2Gas voldoende kan worden ontdaan van waterstof, kan het gas op basis van codes voor biovergisting worden ingevoed waardoor tijdwinst optreedt (geen separate codes nodig voor gas met een hogere waterstofconcentratie nodig).

Bij succesvolle afronding van dit project kunnen verschillende duurzame energiebronnen beter worden aangewend, geïntegreerd en opgeslagen in het bestaande aardgasleidingnet. Er wordt gestreefd om in een vervolgproject de eerste demonstratie van groengasreiniging te realiseren in combinatie met het Power2Gasproject op de veldtestlocatie te Rozenburg.