Distributie in Nederland van LNG voor Brandstof in vrachtauto, binnenvaart en kustvaart

Ontwikkeling nieuw distributiesysteem om LNG van Rotterdam naar een groeiende markt van eindgebruikers te krijgen

Hoofdlijn Small Scale Gas


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

Als uitbreiding van de Gate terminal in Rotterdam, het aanlandingspunt voor LNG in Nederland, zullen faciliteiten (mini-gates) worden gebouwd om LNG als brandstof te distribueren en LNG te exporteren, die door pendelende schepen bevoorraad zullen worden. Distributie vanuit één punt in Nederland zal voor de eerste jaren kunnen volstaan als ongeveer 10 truckladingen LNG per dag worden opgehaald bij Gate. Echter voor de komende 10 jaar wordt er verwacht dat de markt voor LNG als brandstof zal groeien naar een jaarlijkse hoeveelheid van 1,5 tot 1,7 miljoen ton.

Als deze hoeveelheden over de weg vervoerd gaan worden, zal dit leiden tot onacceptabele risico’s voor de bevolking in de omgeving van de transportroutes. Een nieuw en innovatief distributiesysteem is nodig om LNG van de Gate terminal naar een groeiende markt van eindgebruikers te krijgen en een oplossing te bieden voor beperkingen die wegtransport kent bij grote hoeveelheden.

Project

De ontwikkeling van een veilige en dynamische small scale LNG distributieinfrastructuur zal kijken naar:

- de ontwikkeling van satellietterminals (Mini-Gates) en mogelijke locaties, in combinatie met
- de ontwikkeling van LNG transportschepen die tussen de Gate break bulk faciliteit en de Mini-Gates pendelen en
- de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om verdampingsgas (“boil-off gas”)in dit deel van de distributieketen te vermijden
- de berekeningen voor een economische analyse van de hele LNG keten en de vergelijking hiervan met de kosten voor huidige brandstoffen voor de transportmarkt