Industrieel onderzoek voor de validatie van een meetmethodiek voor niveau- en dichtheidmeting in kleinschalige LNG tanks

Ontwikkeling van snellere en nauwkeuriger niveau- en samenstellingsmeting voor kleinschalige LNG toepassingen. 

Projectpartners

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

De transitie van diesel en stookolie naar LNG als brandstof brengt echter wel een aantal technische uitdagingen met zich mee. Een potentieel probleem voor de implementatie van LNG als brandstof is het effect van de samenstelling van LNG op de prestatie en betrouwbaarheid van verbrandingsmotoren. Het is bekend dat LNG bij bepaalde samenstelling kan leiden tot schade aan de motor door een slechte timing van de verbranding. Hoewel sommige motortype het zogenaamde klopgedrag kunnen regelen, blijft de motorefficiëntie afhankelijk van de samenstelling. Daarnaast verandert de samenstelling van LNG gedurende de tijd en is deze dus niet constant in de toeleveringsketen. Om de samenstelling goed te kunnen beheersen en om de motor performance goed te kunnen regelen is ‘real time’ meting van de samenstelling op verschillende plaatsen in de keten essentieel. 

Project

Het voorgestelde project omvat een deel van de ontwikkeling van een gecombineerde LNG niveau- en samenstellingsmeting voor kleinschalige LNG toepassingen. De huidige standaard methode voor het meten van de samenstelling van LNG in de traditionele toeleveringsketen is gaschromatografie. Deze methode heeft echter verschillende nadelen bij de implementatie voor de nieuwe toeleveringsketen voor LNG als brandstof. Zo is de methode afhankelijk van sampling, waardoor de meting te traag is en systemen te kostbaar zijn om op verschillende plaatsen in de keten te meten. In grootschalige toepassingen is deze methode wel kostenefficient, voor kleinschaliger toepassingen nog niet. Voor de nieuwe toeleveringsketen van LNG als brandstof is kostenefficiëntie van groot belang. Vandaar dat een geïntegreerd real-time samenstelling en niveaumeting een uitkomst kan bieden