Alternative Fuels for Fishing Vessels

Haalbaarheidsstudie naar het rendabel maken van varen op LNG binnen de visserij.

Hoofdlijn Small Scale LNG


Small Scale LNG (liquefied natural gas)  focust zich op het gebruik van LNG in de scheepvaart en wegtransport (kleine schaal). LNG is vloeibaar aardgas dat o.a. kan dienen als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen zoals deze nu nog op het gebied van transport worden toegepast. Hoewel ook LNG een fossiele brandstof is, draagt het gebruik bij aan het verlagen van de CO2 emissie, het verduurzamen van de energieketen (Bio-LNG) en verlagen van de schadelijke uitstoot zoals NOx  en PM (fijnstof).

De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. Toepassing van aardgas in de vorm van LNG (Liquefied Natural Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) als scheepsbrandstof biedt uitstekende perspectieven voor reductie van lokale emissies en goede perspectieven voor CO2 reductie voor zeeschepen, maar ook voor de visserij.

Project

Deze studie onderzoekt of het haalbaar is om varen op aardgas ook voor kleinere vaartuigen (kleiner dan 40 meter) aantrekkelijk te maken. Voor toepassing van aardgas als scheepsbrandstof in de vorm van LNG of CNG zijn namelijk nog een aantal drempels op bedrijfseconomisch en technisch gebied en op het gebied van regelgeving.

Beoogd resultaat

Geïntegreerde technische oplossingen die voldoen aan regelgeving en economisch aantrekkelijk zijn.