Zoutneerslagexperimenten

Experimenteel programma voor het bestuderen van zoutneerslag rond gasproductieputten.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Bij oudere gasvelden kan neerslag van zout plaatsvinden in het gebied rond de productieput. Deze zoutneerslag beperkt de productie en kan uiteindelijk tot vroegtijdige beëindiging van de gasproductie leiden.

Project

Er wordt momenteel gewerkt aan modellen die zoutneerslag en het effect op gasproductie beschrijven. Deze modellen dienen te worden gevalideerd en verbeterd met behulp van experimentele data. Dit project omvat een experimenteel programma voor het bestuderen van zoutneerslag rond gasproductieputten.

Twee benaderingen worden toegepast, die verschillende aspecten van de zoutneerslagfenomenen beschrijven, namelijk op de porieschaal en op de macroscopische schaal van een reservoir.

Beoogd resultaat

Het experimenteren zal resulteren in betere modellen van zoutneerslag in het gebied rond een gasput. Deze modellen kunnen in eerste instantie “off line” worden gebruikt om mitigatie van zoutneerslag te optimaliseren. In tweede instantie kunnen de modellen worden ingezet voor real-time productieoptimalisatie van zoutneerslag.