Coatings voor liquid loading mitigatie

Specificates van hydrofobe coatings aan de binnenzijde van productie-tubing om vloeistofaccumulatie uit te stellen

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

Bij afnemende druk in oudere gasputten kan meegeproduceerd water of condensaat niet langer door de gasstroom worden meegevoerd. Deze vloeistoffen accumuleren onderin de gasput, wat er voor zorgt dat de gasstroom afneemt of zelfs helemaal stopt. Aangezien veel gasputten in Nederland en de Noordzee in de laatste fase van productie zitten, is dit een erg relevant onderwerp.

Project

TNO werkt al jaren in samenwerking met diverse gasproducenten aan oplossingen voor dit probleem. Eén van de innovatieve oplossingen die door TNO i.s.m. Shell zijn uitgewerkt is het gebruik van hydrofobe coatings aan de binnenzijde van productie-tubing of velocity string. Dit concept is op laboratoriumschaal aangetoond. In dit project worden de specificaties voor een coating vastgesteld die in de praktijk toegepast kan worden.

Beoogd resultaat

Als men de vloeistofaccumulatie kan voorkomen of uitstellen is de productiewinst enorm.