Geochemical composition and origin natural gas in onshore and offshore Netherlands

Verminderen van onsuccesvolle gasexploratie door middel van onderzoek naar niet-koolwaterstoffen.

Projectpartners

Hoofdlijn Upstream Gas


Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning. Ze doen dit op drie fronten: new fields, mature fields en tough fields. Binnen Upstream Gas probeert men zo efficiënt mogelijk te werken met bestaande en nieuwe gasvelden, en met oplossingen te komen voor gebieden met moeilijk te winnen gas.

De geochemische samenstelling van gasaccumulaties heeft een directe invloed op de economische waarde van het gas. In het bijzonder de niet-koolwaterstoffen (N2, CO2, H2S) verminderen de economische waarde en vormen daarom een risico voor exploratie.

Project

Middels dit project wordt gepobeerd een beter begrip te krijgen van het voorkomen van deze niet-koolwaterstoffen in de ondergrond, en daarmee het risico van onsuccesvolle gasexploratie te verminderen.