Identifying challenges and barriers to CCS implementation and defining common industrial interest

Door welke factoren wordt de implementatie van CCS in Nederland vertraagd? Hoe kan dit worden opgelost?

CCS (Carbon Capture and Storage) wordt gezien als een van de sleutels om klimaatverandering mee tegen te gaan. Het wordt genoemd in het Energieakkoord uit 2013, waar meer dan 40 betrokken partijen, waaronder de Nederlandse overheid, achter staan. Op dit moment is de ontwikkeling, het demonstreren en toepassen van CCS echter gestagneerd. Het concept CCS moet aangetoond worden voordat uitgebreide ontwikkeling en toepassing in gang kan worden gezet, maar de voortgang gaat trager dan verwacht, met name vanwege ontoereikende financiën. Er zijn echter meerdere factoren die de ontwikkeling tegenhouden, zoals regulatorische belemmeringen en onvoldoende communicatie met de samenleving over de rol van CCS. Een duidelijk, volledig gesteund CCS ontwikkelingsplan is nodig, en daar houdt dit project zich mee bezig.

Doel

Met dit project wordt getracht tot de volgende doelen te komen:

- Op basis van de bevindingen in het project wordt een position paper over CCS geproduceerd. Dit zal worden aangeboden aan de overheid en belangrijke stakeholders, waaronder de industrie en NGO's.
- Het project zal als een platform fungeren voor de discussie tussen de industrie en de overheid, om tot innovatieve ideeën te komen om de vooruitgang van CCS te stuwen.