STEP-UP: SEWGS Technology Platform Upgrade

Verder bouwen op de SEWGS-technologie die in CATO-2 is ontwikkeld.

Projectpartners

De Sorption-Enhance Water-Gas Shift (SEWSG)-technologie is een variant van de technologie waarbij CO2 wordt afgevangen vóór verbranding (pre-combustion). Bij de SEWSG-technologie wordt de noodzakelijke water-gas shift step in pre-combustion verwerking gecombineerd met het scheiden van CO2 op hoge temperaturen. De technologie is in potentie zeer efficient en overtreft bestaande technologieën. De stapsgewijze aanpak van het ontwikkelingsproces heeft zich in zowel nationale als internationale context afgespeeld, in samenwerking met verschillende industriële partners. 

SEWGS is een platformtechnologie voor syngasverwerking binnen de chemische en energiesector. Binnen de energiesector zijn zowel de Natural Gas Combined Cycle (NGCC) als de Integrated Gasification (IGCC) applicaties uitvoerig beoordeeld. Vooral in IGCC heeft SEWGS grote voordelen laten zien ten opzichte van conventionele pre-combustion afvangtechnieken. Een andere veelbelovende applicatie van SEWGS is energieproductie uit top-gas van hoogovens. CATO-2 heeft zich op deze laatste twee applicaties gefocust. Uit techno-economische schattingen is gebleken dat de kosten voor CO2 capture met 40% afnemen, ten opzichte van huidige technologieën. 

Op basis van deze resultaten wordt de ontwikkeling van SEWGS voortgezet. Onlangs is een aantal materialen ontdekt dat de werkzaamheid van SEWGS behoorlijk doet toenemen op twee punten:

  • Het absorberende materiaal had een dubbel zo grote capaciteit voor CO2.
  • De materialen werken ook onder ‘very low steam conditions’. 

‚ÄčDeze nieuwe klasse van materiaal is slechts kleinschalig getest en moet nog door een aantal ontwikkelingsstadia voordat het in een SEWGS-test kan worden toegepast,

In het STEP-UP project wordt gewerkt aan het bevorderen van de economische haalbaarheid van de SEWGS technologie, onder meer door te kijken naar de bruikbaarheid van de nieuwe absorberende materialen.