Legal framework and guidance involving legal issues and regulation of CCS following from the CATO2 Programme

Uitzoeken juridische zaken rondom CCS in Nederland.

Dit project heeft als doel de juridische structuur omtrent CCS in kaart te brengen, alsmede begeleiding geven in bepaalde juridische kwesties en regelingen binnen CCS, die in het CATO2-programma naar voren zijn gekomen. De onderwerpen die hierbij worden aangestipt zijn enhanced hydrocarbons recovery en het beheren van bijna uitgeputte olie- en gasvelden, onderwijl strevend naar het opslaan van CO2-uitstoot.