Unexpected swelling effects of CO2 on clays: Good or bad news for CO2 storage integrity and leak mitigation options?

Onderzoek naar mate van zwelling van bepaalde soorten klei, wanneer geinjecteerd met CO2

Projectpartners

De resultaten van het CATO-2 programma hebben aangetoond dat CO2 ervoor zorgt dat sommige soorten (smectische) klei opzwellen. De mate van zwelling komt overeen met de zwelling die in steenkool is gezien. Dit project zal laten zien of deze effecten ervoor zorgen dat er breuken ontstaan in kleiige, harde stenen bovenlagen (caprocks) die CO2 uit zichzelf buitensluiten, zoals is geobserveerd bij CO2-injectie in steenkoollagen. Daarnaast wordt gekeken of smectische kleislib de potentie heeft om CO2-lekken te verminderen.