A Question & Answer Tree summarizing the CO2 storage elements of the CATO-2 research program

Hoe kan de uitput van een geïntegreerd onderzoeksprogramma, zoals CATO2, worden gecommuniceerd naar stakeholders en publiek?

Een groot deel van het CATO2 onderzoeksprogramma heeft zich gericht op het beantwoorden van kennisvragen rondom veilige en betrouwbare geologische opslag, injectie en transport van CO2. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd, die op dit moment nog niet goed toegankelijk is voor niet-wetenschappelijk betrokkenen.

Om vragen van stakeholders binnen en buiten het ROAD-project te kunnen beantwoorden, worden in dit project de CATO-resultaten die betrekking hebben op opslag geherformuleerd in toegankelijker taalgebruik en georganiseerd in een vraag- en antwoordstructuur, die van algemene vragen over bijvoorbeeld de veiligheid en betrouwbaarheid van het geheel, steeds verder inzoomt op de onderliggende deelvragen en de gevonden antwoorden geeft. Antwoorden op deze vragen zijn in een Q&A tree gezet. Op deze manier kunnen allen die direct en indirect bij ROAD betrokken zijn profiteren van de kennis die binnen CATO gegenereerd is.