Wet-en regelgeving biogas

29-03-2016

Biogasleidingen zijn voor een groot deel vergelijkbaar met gewone aardgasleidingen. Maar daar waar de veiligheid van gewone aardgasleiding geborgd is via de Gaswet, geldt dit voor biogasleidingen niet.

Voor bevoegde gezagen was er daarom behoefte aan een richtlijn voor de vergunningverlening van de aanleg van biogasleidingen.

Op de website van RVO vindt u meer informatie en een rapport met de titel: Voorstel voor de richtlijn voor het transport van ruw biogas.