Verbeterde MIT-regeling voor innovatieve mkb’ers opent 19 mei 2015

20-05-2015

Vanaf 19 mei 2015 kunnen innovatieve mkb’ers subsidie aanvragen voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het kabinet en regio’s stellen hiervoor gezamenlijk 50 miljoen euro beschikbaar. Door deze samenwerking wordt innovatiesteun voor een ondernemer eenvoudiger en de slagingskans hoger. Naar verwachting krijgen 2.600 mkb’ers – 1.000 meer dan vorig jaar – steun voor instrumenten uit de regeling.

Bijzonder aan de MIT-regeling in 2015 is dat de rijksoverheid, regionale partijen en MKB Nederland voor het eerst collectief optrekken. Daarmee willen ze niet alleen meer ondersteuning dichter bij het mkb bieden, maar ook meer mkb’ers bereiken en hen uitdagen en stimuleren tot innovaties. Met de samenwerking krijgen ondernemers ook in zowel financieel opzicht als in de regelingen ruimere mogelijkheden. Het Rijk en de regio’s hanteren dezelfde instrumenten en criteria. Mkb’ers hebben zo eenvoudiger en betere toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat ze eerder kunnen doorgroeien richting topsectoren.

Instrumentenkoffer

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
  • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Eerst regionaal aanvragen

Ondernemers (de penvoerders) doen een MIT-aanvraag voor advies-, haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsprojecten in de regio waar zij met het bedrijf gevestigd zijn. Om vertraging of afwijzing te voorkomen, is het belangrijk dat dit bij het juiste regioloket gebeurt. Bij een samenwerkingsverband tussen meerdere mkb’ers is de standplaats van de penvoerder bepalend. Op de informatiepagina van de MIT wordt een ondernemer via een aantal korte vragen naar het juiste loket gewezen, middels de Loketwijzer. Voor een goed verloop gaan RVO.nl – die de regeling uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – en de regio’s intensief samenwerken.

Landelijk vangnet

De aanvraag van kennisvouchers kan enkel worden ingediend in de landelijke regeling. Dat is tevens het landelijk vangnet als een mkb’er niet terecht kan in de eigen regio. Dit kan zijn omdat de regio het gewenste instrument niet aanbiedt of wanneer een aanvraag niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS).

Tijdig en volledig indienen

Kennisvouchers en advies- en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, oftewel: first come, first served. Vanwege de grote belangstelling ieder jaar voor de MIT is het als ondernemer belangrijk om op tijd in te dienen en bij het juiste loket (in de regio of landelijk). En ook dat een aanvraag volledig is. Een onvolledige aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is, maar sluit dan wel weer achter aan in de rij.

Tender R&D-samenwerkingsprojecten

Voor R&D-samenwerkingsprojecten opent een tender, waarvoor het mkb vier maanden inschrijftijd krijgt. In eerdere jaren wachtten ondernemers soms tot het laatste moment met indienen. Dat kan nadelig zijn bij onvoorziene omstandigheden of benodigde aanvullende documenten. Die kunnen na de deadline niet meer worden ingeleverd.

RVO.nl voert de MIT-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.