Van Elektriciteit naar Gas? We doen 't gewoon!

23-10-2015

Interview (de eerste in een serie van interviews over innovatie en gas) met Albert van der Molen, expert asset manager van Stedin, over de proefopstelling Power-to-Gas in Rozenburg. 

Met welk project ben je bezig?

Albert van der Molen, expert asset management van Stedin, vertelt: "Traditioneel worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd door conventionele centrales bij te regelen. Met wind- en zonne-energie gaat dat niet. Daardoor wordt wel eens meer elektriciteit opgewekt dan op datzelfde moment wordt afgenomen. Power-to-Gas kan enerzijds helpen bij de balans vinden tussen vraag en aanbod, anderzijds kan het pieken in het elektriciteitsnet voorkomen en daardoor ook netverzwaring.

"Power-to-Gas (van Elektriciteit naar Gas) is sinds oktober 2014 een proefopstelling van Stedin en DNV GL in Rozenburg. Een chemische reactie – al ontdekt in 1912 – zorgt ervoor dat opgewekte elektriciteit kan worden omgezet in aardgas. Het geproduceerde gas gaat via het reguliere gasnet naar een appartementencomplex waar het wordt gebruikt in een verwarmingsketel."

Hoe werkt het?

“Als je energie uit overtollige duurzame elektriciteit omzet in synthetisch aardgas, hoeft de groene energie niet verloren te gaan maar kan nuttig gebruikt worden in bestaande gasapparatuur. Zo kan Power-to-Gas worden beschouwd als een van de enablers van de energietransitie. Voor energieproducenten (niet voor netbeheerders) kan conversie van elektriciteit naar gas lucratief zijn, wanneer de prijs van elektriciteit laag is of zelfs negatief."

Wat is je drive?

"Ik ben van huis uit elektrotechnicus en studeerde af in energietechniek. Ik heb me altijd geïnteresseerd in de interactie tussen elektriciteit, gas en warmte. Deze drie energiedragers beter verdelen en waar mogelijk overhevelen, daar word ik enthousiast van. Zo gaan we slimmer met energie om.”

Hoe werkt de proef nu?

“We hebben in twee zeecontainers een opstelling gebouwd die is geplaatst naast een woonwijk in Rozenburg. Daar tonen we aan dat Power-to-Gas op kleine schaal mogelijk is. Het geproduceerde gas krijgen bewoners cadeau; een netbeheerder mag immers alleen leveren, niet produceren. De proef in Rozenburg gaat vijf jaar duren. Er zijn al heel wat rapporten geschreven over deze materie. Ons project brengt een oplossing in de praktijk en trekt dan ook veel internationale gasten die willen zien hoe we dat hier doen. Rozenburg toont zich een goede gastvrouw: er is veel mogelijk, al is het maar iets praktisch als een lunch of vergaderaccommodatie. Prachtig om te zien hoe men ons ondersteunt hier en wij volop de ruimte krijgen. Letterlijk en figuurlijk."

Heb je nog een boodschap?

"Het zou mooi zijn als we ook in Nederland meer naar de lange termijn zouden kijken. Ondanks het feit dat Power-to-Gas nu nog kostbaar is, is dat geen reden om er nu niet alvast ervaring mee op te doen. Ik ben blij dat TKI Gas, DNV GL en Stedin de ruimte bieden voor het project in Rozenburg en om het concept te verfijnen, bijvoorbeeld door terugwinning van kooldioxide uit rookgassen. In Duitsland wordt de potentie van Power-to-Gas binnen de Energiewende duidelijk onderkend: het aantal nieuwe installaties neemt daar dan ook snel toe.

Installaties voor Power-to-Gas kunnen door schaalvergroting en technologische ontwikkelingen in de toekomst substantieel goedkoper worden. Daarnaast geldt: elke kubieke meter synthetisch aardgas uit een Power-to-Gas-installatie hoeft niet te worden opgepompt in Groningen of te worden geïmporteerd uit Rusland. Ik geloof in dit concept en... we doen 't nu gewoon, in Rozenburg!''