Uitslag Tender Systeemintegratie 2014

30-01-2015

De resultaten van de subsidieregeling Systeemintegratie 2014 zijn inmiddels bekend geworden. 

Het programma Systeemintegratie kende in 2014 twee programmalijnen:

1.       Hybride energie-infrastructuren en energieopslag (5 projecten gehonoreerd)
2.       Keteninteracties (4 projecten gehonoreerd)

Er is een mogelijkheid dat nog 1 à 2 projecten additioneel worden gehonoreerd. Via deze link kunt u alle projecten inzien. (pdf)

In 2015 wordt ook weer een gezamenlijk Topsector Energie-breed subsidieprogramma Systeemintegratie gestart. Naar verwachting opent deze regeling per 1 juli 2015 met als sluitingsdatum oktober 2015. Deze gegevens zijn onder voorbehoud. Als er meer bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.