Topteam Energie en SIA brengen initiatieven van hogescholen rond energie in kaart

18-02-2014

Begin februari is de nieuwste publicatie in de reeks Thematische Impulsen verschenen, met als thema energie. Met de Thematische Impuls Energie brengt SIA in samenwerking met het Topteam Energie voor het eerst alle onderzoeks- en samenwerkingsinitiatieven van hogescholen op het gebied van energie in kaart. De komende tijd moet er veel gebeuren om de grote energievraagstukken het hoofd te kunnen bieden én om te zorgen dat er voldoende juist opgeleide mensen zijn om de sector te bemensen. Ondernemers, beleidsmakers en lectoren - de onderzoekers van het hbo - geven hun visies en vertellen wat zij doen om de uitdagingen aan te gaan.

Een Thematische Impuls is bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Het bedrijfsleven biedt het een inkijk op de ontwikkelingen binnen hogescholen en op de mogelijkheden hier bij aan te haken. Voor de Thematische Impuls Energie heeft SIA samenwerking gezocht met het Topteam Energie. De Human Capital Agenda is een speerpunt van het Topteam en deze agenda is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de artikelen in de publicatie. Ook het bevorderen van de verbinding van lectoren met de TKI’s Energie heeft een belangrijke plaats. Inspirerende interviews en discussies tussen lectoren en vertegenwoordigers uit het werkveld van de energiesector geven een blik op de huidige en toekomstige onderzoeksagenda van hogescholen. De Thematische Impuls wordt verspreid binnen de sector en is hier te downloaden.