Studenten denken mee over beurzenprogramma ‘Energy Top Talents’

22-04-2015

‘Community of Energy Top Talents’, heet het beurzenprogramma dat de Topsector Energie in het leven heeft geroepen met vijf universiteiten en tien bedrijven. Tijdens de All Energy Day is een workshop speciaal aan dit programma gewijd om te kunnen sparren met degenen om wie het gaat: de studenten.

De workshop was georganiseerd om aan de doelgroep voor te leggen of de ideeën voor het beurzenprogramma eigenlijk wel op hun verwachtingen en mogelijkheden aansluiten.

Maartje van Gelder van TenneT die samen met boegbeeld Manon Janssen en hoogleraar Paulien Herder de workshop leidde: ‘We kunnen mooie plannen uitwerken, maar als die niet stroken met de praktijk, dan hebben we een beurzenprogramma waar studenten niet op zitten wachten en dat uiteindelijk voor alle deelnemers weinig opbrengt. En dus hebben we ons oor te luisteren gelegd bij de doelgroep. We hebben veel feedback gekregen.’

Een masterstudent die voor een beurs in aanmerking wil komen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Als iemand wordt toegelaten, staat hem of haar gedurende twee jaar een maandelijkse bijdrage van 200 euro te wachten én een introductie in het netwerk van de energiewereld.

Technasium

‘We wilden weten welke rol zij voor zichzelf weggelegd zien, welke tegenprestatie ze kunnen leveren en wat ze verwachten dat de beurs hen oplevert. Ik vond het mooi om te zien dat er constructief werd meegedacht. De deelnemers willen best een tegenprestatie leveren, maar ze vinden dat die een toegevoegde waarde moet hebben. Zoals bijvoorbeeld bij het lesgeven aan een technasium. Zo kunnen ze leerlingen enthousiast maken voor een studie in een van de energiesectoren. Een andere kwestie is de eis dat een gegadigde een nevenfunctie in zijn opleiding/studie moet hebben vervuld. Dat zien we niet heel star. Iemand kan topsport bedrijven, vrijwilliger zijn of een andere taak hebben. Het gaat ons om de mentaliteit: iemand die méér doet.’

Voor een deel moet het eisenpakket aangepast worden. Tijdens de workshop bleek dat studenten aan de TU Eindhoven een deel van hun studie in het buitenland moeten uitvoeren. Dan kunnen ze niet volledig voldoen aan de eisen van het beurzenprogramma. ’We zijn erop gericht om talent binnen te halen – ook al zijn studenten zelf allergisch voor het woord ‘talent’. Ze krijgen een financiële compensatie zodat ze zich compleet kunnen richten op hun studie en dus geen bijbaantje hoeven te vinden. Dan zijn we er allemaal bij gebaat dat we de voorwaarden voor iedereen zo optimaal mogelijk maken.’

Flyer

Download de flyer met alle informatie over de aanmelding hier. (pdf)

 

bron