Regeling Topsector Energie gepubliceerd

17-02-2015

De Topsector Energie zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. In dat kader is in samenwerking met de aan de sector verbonden TKI's een subsidieregeling voor 2015 tot stand gebracht. Aanvragen hiervoor zijn mogelijk vanaf 1 april.

De regeling omvat enkele TKI's binnen de Topsector, en zoekt projecten voor verschillende thema's. Binnen TKI Gas is subsidie mogelijk voor een LNG-project, waarvoor aanvragen vóór 16 juni ingediend moeten zijn. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor enige TKI-overstijgende projecten, zoals STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij), waaraan de programmalijn G-A-S aan is gelieerd. Informatie over deze en andere projecten vindt u hier. Via die link vindt u bovendien informatie over de beschikbare budgetten.

De regeling is gisteren gepubliceerd in de Staatscourant.