Regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren

14-03-2014

Op 12 maart 2014 is de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2014 (MIT) in de Staatscourant gepubliceerd. De MIT is gericht op de 9 topsectoren, inclusief ICT bij HTSM en BBE bij Chemie. Voor elke topsector is € 2 mln beschikbaar. De MIT-regeling wordt in 2014 in twee calls opengesteld voor aanvragen. De eerste call is van 15 april tot 12 mei, de tweede 3 juni -  22 september.

Deze regeling is specifiek voor het MKB bedoeld. Het is voor het MKB mogelijk om voor verschillende activiteiten subsidie aan te vragen, zoals onder andere haalbaarheidsprojecten en InnovatiePrestatieContracten (IPC’s) tijdens de eerste call. Bovendien kunnen TKI’s kiezen uit de instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars. In deze gevallen wordt het "first come first serve"-principe gehanteerd. Tijdens de tweede call kan men zich aanmelden voor R&D samenwerkingsprojecten.

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s van de Topsectoren Chemie of Biobased. Algemene informatie over de MIT regeling is terug te vinden op de site van de RVO. Hier vindt u ook specifieke informatie gericht op deelnemers binnen de Topsector Energie. Op dezelfde site vindt u bovendien uitleg over het indienen van uw projectaanvragen.