Tweede ronde regeling Topsector Energie

06-05-2015

De Topsector Energie zet zich in voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. In dat kader is in samenwerking met de aan de sector verbonden TKI's een subsidieregeling voor 2015 tot stand gebracht. Aanvragen hiervoor zijn mogelijk sinds 1 april. De tweede ronde van deze regeling is inmiddels rond, met nieuwe aanvraagmogelijkheden voor projecten binnen Systeemintegratie en Upstream Gas.

Voorheen waren de regelingen geplaatst voor onder andere een LNG-project, waarvan de aanvragen vóór 16 juni ingediend moeten zijn. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor enige TKI-overstijgende projecten, zoals STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij), waaraan de programmalijn G-A-S aan is gelieerd (hiervoor is de deadline 21 juli).

Het is inmiddels ook mogelijk om projecten binnen de programmalijnen Upstream Gas en Systeemintegratie in te dienen. De deadlines voor deze aanvragen zijn in oktober. Meer informatie over de deadlines, de aanvraagprocedure en voorwaarden is te vinden op de site van de RVO. Onder Werkwijze vindt u een compleet overzicht van de TKI Gas-gerelateerde mogelijkheden binnen de regeling.

De officiele regeling is te raadplegen via de site van de Staatscourant.