Rapport Biogas van IEA Bio-energy

10-10-2014

IEA Energy publiceerde onlangs een studie over Biogas (“biomethane”), en de huidige stand van zaken omtrent de productie ervan, grid injection en het gebruik in verschillende landen. 

In het rapport ligt de focus onder meer op technische, economische en management-gerelateerde belemmeringen voor het implementeren van biogas in het huidige aardgasnetwerk en op eventuele problematiek omtrent internationale handel. In de studie wordt enerzijds de technische stand van zaken in de productie van biogas belicht, en anderzijds gekeken naar de kosten van productie, en hoe het gas uiteindelijk wordt gebruikt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan mogelijke strategieën voor implementatie in de huidige markt.

Het volledige rapport kunt u hier raadplegen.