Presentatie onderzoek Power2Gas tijdens Energy Convention

11-12-2014

Een breed industrieconsortium heeft onder leiding van ECN en DNV GL gedurende een jaar de mogelijkheden verkend die Power2Gas biedt aan het Nederlandse energiesysteem. De afronding van dit project was een mooie aanleiding om aan een brede groep genodigden de resultaten te presenteren. Tijdens de 10de Energy Convention – op 18 en 19 november in Martini Plaza (Groningen) – luisterden ruim 100 belangstellenden naar de ontwikkelingen van deze vernieuwende technologie.

Jörg Gigler, directeur van het TKI Gas, had de schone taak de middag aan elkaar te praten. Belangrijkste presentatie van de dag ging over het onderzoek Exploring the role of Power2Gas in the future Dutch energy system door Marcel Weeda van ECN. “Ons onderzoek draait vooral rond de vraag of er voor Power2Gas een goede rol te ontwikkelen is in het energiesysteem? Voegt het iets toe aan het bestaande energielandschap? En wat zijn eventuele alternatieven? Daarvoor hebben we gekeken naar het energiesysteem als geheel. Hoe komen we tot een betaalbaar en duurzaam energiesysteem en wat is de rol van Power2Gas daarin?” Het antwoord daarop luidde dat er voor Power2Gas een rol is weggelegd als er een strikt klimaatbeleid wordt gevoerd; met andere woorden als we daadwerkelijk 80-95% vermindering van de CO2-uitstoot willen bereiken, dan wordt Power2Gas steeds interessanter. Een andere conclusie was dat de business case op dit moment nog lastig rond te rekenen is, maar dat dat niet uitsluit dat er initiatieven zijn die kans van slagen hebben. 

Power2gas maakt binnen - de Noordelijke invulling van het Energieakkoord – SWITCH onderdeel uit van het Energiesysteem 2.0. Dit versnellingspad richt zich op het energiesysteem van de toekomst. Daarbij krijgen nieuwe manieren van productie, opwekking, transport, distributie, opslag en levering een plek. Power2gas is hier een deelprogramma van. Zo moet in Noord-Nederland de basis worden gelegd voor het energiesysteem van de toekomst.

Interessante cases

In interessante case studies werd vervolgens ingegaan op de praktijkuitdagingen van Power2Gas. Zo vertelde Erwin Eymans van Torrgas over de toepassing van Power2Gas in een industriële setting en gaf Marco Kwak van Attero inzicht in de mogelijkheden voor de combinatie Power2Gas een mobiliteit. Na een korte pauze gaf Jan-jaap Aue van de Hanzehogeschool Groningen zijn visie op Power2Gas in relatie tot het onderwijs. Adelbert Goede van Differ nam de zaal mee naar de wereld van Power2Gas en zogenaamde ‘solar fuels’. Na de theorie werd het tijd voor de echte praktijk. Harm Vlap vertelde over de eerste ervaringen met de toepassing van Power2Gas in Rozenburg, het eerste demonstratieproject in Nederland.

Paneldiscussie

In de afsluitende paneldiscussie, waarin bedrijven en kennisinstellingen, met elkaar over Power2Gas discussieerden, bleek dat het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken werd bezien: uit de wens om iets te doen aan het klimaat, om jonge mensen op te leiden, om mobiliteit duurzaam te maken of om ervaring op te doen. In de afronding stelde Patrick Cnubben van Energy Valley voor om de mogelijkheden van een Green Deal Power2Gas te onderzoeken. Diverse deelnemers aan de workshop gaven te kennen daaraan mee te willen werken.

Presentaties online

De presentaties zijn online vindbaar via deze link.