Perspectief voor Topsectoren

09-10-2013

STW is op zoek naar nieuwe onderzoeksthema’s in het kader van Perspectief voor de Topsectoren. In de Perspectiefronde 2013-2014 is circa 15 miljoen euro beschikbaar voor programma’s die passen binnen zes van de negen Topsectoren, waaronder vallen: Energie, HTSM, Life Sciences & Health, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie. Het aanmelden van programma-initiatieven kan tot uiterlijk 11 november 2013, maar wel geldt: het liefst zo snel mogelijk. Op de site van Perspectiefronde 2013/2014 kunt u vinden waar uw voorstel precies uit dient te bestaan, evenals nuttige aanvullende informatie, zoals de van toepassing zijnde cofinancieringsregels. Het daadwerkelijke aanmelden gebeurt ook via deze weg.

Het STW-financieringsinstrument Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectiefprogramma’s kenmerken zich door de volgende eigenschappen: het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met en cofinanciering door gebruikers, en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.