Overzicht regelingen en subsidies CleanTechsector

11-07-2014

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het Nationale Energieakkoord is een overzicht gemaakt van subsidiemogelijkheden binnen de CleanTechsector, om de transparantie en coördinatie tussen de beschikbare middelen te verbeteren.

Deze transparantie en coördinatie komt de financiering van innovatie en versnelling van de commercialisatie binnen de CleanTechsector ten goede. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van uitgebreide desk research. Daarnaast is het in de periode van mei-juni 2014 geverifieerd en aangevuld door stakeholders van het Energieakkoord en diverse experts op het gebied van financieringsmogelijkheden voor de CleanTech.

Het overzicht laat zien welke regelingen subsidies en fondsen er zijn op nationaal, regionaal en Europees niveau. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende technieken en innovatiefases. Door middel van filters in Excel kan een selectie worden gemaakt van regelingen die van toepassing zijn op specifieke situaties.

NB: Vanwege het dynamische karakter van veel regelingen wordt u aangeraden de actualiteit altijd bij de bron te verifiëren.