Oproep voor TKI-toeslag

23-01-2015

Het TKI Gas kan voor alle projecten die private partijen bij erkende onderzoeksinstellingen laten uitvoeren TKI-toeslag aanvragen. Voorwaarde is dat deze projecten inhoudelijk onder de thema’s van het TKI vallen. De TKI-toeslag bedraagt 25% van de private bijdrage aan onderzoeksinstellingen. 

Bent u betrokken bij activiteiten die hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met Jörg Gigler, directeur TKI Gas (jorg@gigler.nl; 06 45251571). Ook als u een toelichting wenst, kunt u contact opnemen. De TKI-toeslag wordt door het TKI Gas beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten.

Voor de TKI-toeslag over 2014 dient u zich vóór 15 februari 2015 bij ons te melden.