Oproep voor SBIR projectvoorstellen

07-05-2014

De SBIR tender ”Vergroenen van het Nederlandse gas: oplossingen gezocht voor een variabele duurzame gassamenstelling” is vanaf heden geopend. Vóór 10 juni 2014 om 17:00 moeten voorstellen binnen zijn bij RVO. Op dinsdag 13 mei wordt hiervoor in Utrecht een informatiebijeenkomst georganiseerd.

De gassamenstelling verandert in de toekomst. Zowel het aandeel van duurzame gassen, zoals biogas en waterstofgas als dat van geïmporteerde gassen groeit. Particulieren en bedrijven moeten ook met deze verandering efficiënt, flexibel en veilig gas kunnen gebruiken. Nieuwe technologieën en innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren om wisselend aanbod van gas nog beter te kunnen beheersen en de nieuwe gassen zonder complicaties of nadelige gevolgen voor het milieu te kunnen gebruiken.

De minister daagt daarom ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Hiermee wordt naar oplossingen gezocht om flexibel te kunnen anticiperen op veranderingen in het hoogcalorische gas (H-gas) en het laagcalorische (G-gas). De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1).

Informatiebijeenkomst 13 mei

Voor de informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden via sbirinfo@rvo.nl, met vermelding van uw gegevens. Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:

16.00 tot 16:30 uur:        Inloop
16:30 tot 18:00 uur:        Presentaties RVO.nl en gelegenheid tot het stellen van vragen
18:00 tot 19:00 uur:        Napraten en netwerken met een drankje