Oproep SBIR: Flexibel gebruik van Duurzame Gassen 2016

05-04-2016

SBIR staat voor ‘Small Business Innovation Research’ maar staat inmiddels ook open voor grotere bedrijven, niet alleen voor kleinere bedrijven (small business). SBIR daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.

COMPETITIE

SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen.

Momenteel roept RVO bedrijven op om innovatieve oplossingen te bedenken voor het efficiënt, flexibel en veilig gebruik van duurzame gassen. Zie ook de website van RVO.

IN HET KORT

Budget: Er is in totaal € 500.000,- beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling (haalbaarheidsonderzoek).

Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 50.000,- (inclusief BTW). Het minimumbudget per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 25.000,- (inclusief BTW). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes. Een onafhankelijke commissie zal de minister adviseren welke haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen.

De sluitingsdatum is 1 juni 2016 om 17.00 uur.
De opdrachtgever is het Ministerie van Economische Zaken.