Nieuwe regeling nationale EZ-subsidies en de regeling openstelling EZ-subsidies 2016 gepubliceerd

01-02-2016

Op 1 februari is in de Staatscourant de nieuwe regeling nationale EZ-subsidies en de regeling openstelling EZ-subsidies 2016 gepubliceerd. De reden voor publicatie is een wijziging van de subsidiemodule Topsector energieprojecten, een verschuiving van subsidieplafonds en enkele technische aanpassingen.

Voor het TKI gas zijn dit de belangrijkste regelingen:

Zie voor de wijzigingen ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/topsector-energieregelingen-tse/wijzigingen-2016

Voor TKI Gas zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Het maximale subsidiebedrag in de DEI is per project opgehoogd van vier miljoen euro naar zes miljoen euro.
  • De Regeling hernieuwbare energie staat nu een heel jaar open.
  • In de regeling voor BBE Innovatieprojecten zijn nu ook groen gas projecten mogelijk, waarvan de resultaten naar verwachting na 2023 tot toepassing leiden.
  • Het STEM-programma gaat verder onder de naam Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) Energie.