Nieuwe mogelijkheid om innovatiefinanciering aan te vragen

28-01-2015

Voor veel startende, maar ook bestaande ondernemers is de stap van innovatief idee naar productie cruciaal en niet makkelijk. Om ondernemers (financieel) te ondersteunen hun innovatie door deze zogenoemde vroege- of vernieuwingsfase te helpen, stelt het ministerie van Economische Zaken ook dit jaar weer Vroegefasefinanciering beschikbaar (tot eind juni 2015).

Financiering voor (academische) starters en bestaande ondernemers

Tot 30 juni kunnen ondernemers en starters hun innovatieve projectideeën voorleggen aan het ministerie, die de aanvragen vervolgens op volgorde van binnenkomst beoordeelt. Wanneer het projectidee voldoet aan de gestelde voorwaarden komen ondernemers in aanmerking voor een lening om hun idee verder ontwikkelen en vermarkten. De hoogte van deze lening wisselt per doelgroep. Zo kunnen innovatieve starters minimaal 50.000 en maximaal 350.000 euro krijgen en worden de kosten van de experimentele ontwikkeling tot 100% gefinancierd. Bestaande ondernemingen krijgen hiervoor een percentage van 35-45% met 50.000 euro als ondergrens en 150.000 euro als bovengrens. Tot slot krijgen academische starters een subsidie voor haalbaarheidsstudies (maximaal 400.000 euro) en voor vroegefasetrajecten een geldlening die varieert tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Zorg bij VFF voor een investeerder

Om in aanmerking te komen voor deze lening is een aantal voorwaarden belangrijk. Zo moet altijd een businessplan aanwezig zijn waaruit duidelijke groei blijkt, is een intentieverklaring van een toekomstige investeerder nodig en moet u een vernieuwings- of vroegefaseplan opstellen dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt. Het ministerie wil hiermee borgen dat na de periode van lening de ontwikkeling en commercialisatie van de innovatie financieel ondersteund wordt. 

Overweegt u Vroegefasefinanciering aan te vragen om zo u uw innovatie door de ‘vroege fase’ te loodsen (en aantrekkelijk te maken voor toekomstige financiers)? Bespreek de mogelijkheden voor Vroegefasefinanciering met PNO.