Nieuwe CATO-CLIMIT call

09-04-2015

De nationale CCS onderzoeksprogramma’s CATO en CLIMIT hebben Noorwegen en Nederland een leidende rol opgeleverd in het ontwikkelen van een geïntegreerde keten voor Carbon Capture, Utilization en Storage. Als koplopers in CCS research hebben de twee landen besloten een gecombineerde call voor R&D projectvoorstellen te lanceren op het gebied van CO2 Use, Transport en Storage. De deadline hiervoor staat op 27 mei.

Deze call is een bilateraal initiatief zonder betrokkenheid van de Europese Commissie. De uitvoering ervan kan worden gezien als een eerste poging om nationale onderzoeksagenda’s te synchroniseren. De onderzoeksbudgetten worden beschikbaar gemaakt via de respectievelijke nationale financieringsmechanismen (voor Nederlandse partijen komt dit neer op een budget van 650.000 euro, wat door TKI Gas beschikbaar is gesteld). 

Deze call open is voor alle geïnteresseerde partijen, met name voor partners van het CATO-programma. Deze voorstellen moeten gaan over CCUS en focussen op de implementatie van mechanismen om de belangrijke kennis die binnen de CATO- en CLIMIT-programma’s zijn verworven beter toe te passen, waarmee de business case voor CCUS projecten wordt verbeterd. In het bijzonder worden partijen uitgenodigd om voorstellen in te leveren die betrekking hebben op CO2 Utilization en Transport & Chain Integration.

Meer informatie

Meer informatie over de onderzoekspartijen kan via de websites van CLIMIT en CATO worden gevonden. Meer informatie over de call is beschikbaar via the Research Council van Noorwegen. CLIMIT en CATO zijn voornemens in april een gecombineerde workshop of network evenement te organiseren om partijen bij te staan in het opstellen en inleveren van projectvoorstellen.