Nieuwe brochure Task 37 IEA-Bioenergy over nutrienten terugwinning uit digestaat van biogasinstalalties

23-09-2015

Task 37 van IEA-Bioenergy is actief op het gebied van biogas. De task publiceert regelmatig brochures die in relatie staan met de biogasketen. 
Mineralenterugwinning is een van deze thema’s en zeker relevant voor de Nederlandse biogassector.

De brochure (Engels) "Nutrient Recovery by Biogas Digestate Processing" is gepubliceerd op de IEA biogas website.