Kansen Nederlandse bedrijven in Golfstaten

12-12-2014

De landen in de Golfregio hebben als grootste producent van olie en gas ter wereld een belangrijke plaats in de wereldwijde energiesector. Hoewel de huidige oliereserves nog wel enkele decennia meekunnen neemt de druk over te stappen naar duurzamere energieopwekking toe. Nederlandse bedrijven zouden de transitie naar duurzame energie in deze gebieden kunnen ondersteunen.

Er is ondernomen de economie in het gebied, die nu nog teveel afhankelijk is van fossiele voorzieningen, te diversifiëren. Er worden investeringen gedaan in hernieuwbare energie, waarvan men wil dat het in 2020 10% van de energiemix opmaakt. Ook thema’s als energy efficiency en enhanced oil recovery zijn belangrijke punten op de agenda’s van de nationale energiemaatschappijen.

Het Nederlandse bedrijfsleven is zich bewust van de kansen die in de energiesector in de Golf liggen. In dat kader heeft de Nederlandse Ambassade in Abu Dhabi een kansenrapport opgesteld om de energiesector in de Golf en de daaruit voortvloeiende kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart te brengen.

Het rapport kunt u hier raadplegen.