Groene meiden vragen nog wel financiële aandacht...

12-01-2016

Interview met Jaap Kiel, programmaleider Biomassa bij ECN over zijn "groene meiden"; de MILENA vergassingstechnologie, de OLGA teerverwijdering en het ESME concept voor verdere reiniging en opwerking van het gas.

Met welk project ben je bezig?

"We werken aan productie van Groen Gas op basis van drie bij ECN ontwikkelde systemen: de MILENA vergassingstechnologie, de OLGA teerverwijdering en het ESME concept voor verdere reiniging en opwerking van het gas. We streven bij deze productie naar een hoog rendement en lage kosten. En dan natuurlijk zonder schadelijke bijwerkingen voor het milieu in de vorm van emissies of afval. ECN werkt hierbij nauw samen met technologiepartner Royal Dahlman Renewable Technology en Gasunie."    

Jaap Kiel bij de Groen Gas installatie in het lab van ECN                     

Jaap Kiel, programmaleider Biomassa bij ECN vertelt: "Een duurzame vervanger van aardgas tegen een concurrerende prijs produceren, dat is uiteindelijk het streven. Sinds Slochteren hebben we in Nederland een goede gasinfrastructuur. Met dit substituut voor aardgas verduurzamen we de toekomstige energievoorziening. En door gebruik van duurzame biomassa zoals houtresiduen vermijden we concurrentie met de voedselproductie: win-win-win...!"

Hoe werkt het?

"We gebruiken duurzame biomassa - voldoende aanwezig  in de wereld - voor de productie van chemicaliën, materialen én energie. In een pilot-installatie vergassen we zgn. biomassareststromen, zoals resthout van de bosbouw en stro. Het MILENA concept kan een middencalorisch gas produceren met weinig stikstof en met al direct een hoog methaangehalte. Daardoor kost de verdere opwerking naar aardgaskwaliteit relatief weinig energie. Uiteindelijk kan de biomassa met 70% rendement worden omgezet in substituut aardgas. Bijkomend voordeel  is dat hiervoor, in tegenstelling tot andere processen, geen zuurstoffabriek nodig is. En we kunnen de as uit de biomassa weer gebruiken als meststof."

Hoe ziet het verdere ontwikkeltraject er uit?

"In Petten staat nu een 800 kW proefinstallatie en in Alkmaar komt een 4 MW proeffabriek. We verwachten uiteindelijk commerciële installaties te kunnen realiseren van 100+ MW. Vergassing is niet alleen een aantrekkelijke technologie voor groen gas, maar ook een sleuteltechnologie voor veel andere eindproducten waaronder chemicaliën, biobrandstoffen, elektriciteit en warmte. Zo is er in India een demonstratieplant in bedrijf genomen van 4 MW op basis van MILENA/OLGA technologie voor productie van elektriciteit en warmte uit sojaresiduen. Tenslotte zijn er goede mogelijkheden voor de coproductie van chemicaliën, bijvoorbeeld door selectieve afscheiding van aromatische verbindingen zoals benzeen. Kortom, een scala aan aantrekkelijke mogelijkheden voor markttoepassing."

Wat is je drive?

"Na een studie werktuigbouwkunde en verdere specialisatie in de chemische technologie werk ik sinds 1989  bij ECN. Eerst richtte ik mij op kolenconversie, maar sinds eind jaren ’90 werp ik mij op biomassaconversie. Inhoudelijk is er veel verwantschap, maar het duurzame karakter van biomassa spreekt me bijzonder aan. Daarnaast werk ik nu 1 dag per week als hoogleraar aan de TU Delft, waar ik me ook richt op inzet van biomassa voor chemicaliën, materialen en energie. Nederland loopt echt voorop met vergassingstechnologieën en met MILENA in het bijzonder. Ook internationaal is er veel interesse. Dat biedt goede kansen voor nieuwe banen zoals bij technologiepartner Dahlman."

Heb je nog een boodschap?

"Als programmaleider ben ik dus super enthousiast over de prachtige technologie van MILENA, OLGA en ESME en alle toepassingsmogelijkheden; maar de financiering kost continu veel aandacht en energie. Dat is jammer. Het zou mooi zijn als we de aandacht meer op de inhoud dan op de financiering zouden kunnen richten. Vaak  ligt de focus van publieke en commerciële geldschieters op de korte termijn. Maar voor dit soort projecten heb je nu eenmaal een lange adem nodig. Het zou mooi zijn als we zouden kunnen focussen op resultaten richting 2030 en later, in plaats van bv 2020. Ook de huidige, algemene bezuinigingen op onderzoek en ontwikkeling helpen hierbij niet, helaas. Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en reductie van broeikasgassen kunnen we niet bereiken zonder aanzienlijke investeringen in het gehele innovatietraject. Mijn boodschap is dus: heb vertrouwen in technisch vernuft en nuchter, Hollands ondernemerschap: dat vertrouwen hebben zulke mooie, groene 'meiden' als MILENA, OLGA en ESME nodig om volwassen te worden!"