Zeven Green Deals getekend op Innovatie-estafette

18-11-2013

Tijdens de Innovatie-estafette op 12 november 2013 ondertekende minister Kamp van Economische Zaken zeven Green Deals, samen met vijf Topconsortia voor Kennis en Innovatie, en een aantal gemeenten.

Deze Deals hebben te maken met onder andere het vastleggen van de ambitie om in 2019 100.000 energieslimme gebouwen te hebben gerealiseerd, en de hoogwaardige ICT-infrastructuur toegankelijker te maken voor MKB'ers. De Innovatie-estafette heeft als belangrijkste doel innovaties te versnellen door ondernemers, onderzoekers en de overheid bij elkaar te brengen. In de RAI waren ruim 5.000 top-onderzoekers, innovatieve ondernemers en vertegenwoordigers van de overheid aanwezig.

'Vandaag hebben we oplossingen aangedragen voor de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Zoals vergrijzing, vervuiling, uitputting van grondstoffen en cybercrime. Deze opgaven zijn geen obstakels, maar nieuwe aanjagers van economische groei. Nederland moet daar slim en snel op inspelen. 'Dutch Solutions for Global Challenges', daar geloof ik in!', hield Kamp een uitverkochte RAI voor.

Tijdens de Innovatie-estafette heeft minister Kamp daarom samen met minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, onderzoekers, kennisinstellingen en vele kleine en grote bedrijven concrete initiatieven gelanceerd zodat Nederland in 'de voorhoede van de economie van de toekomst blijft', aldus Kamp.

Uitgebreide informatie over de Informatie-estafette en de getekende Green Deals vindt u hier.