Enthousiaste reacties na missie met Kamp naar Koeweit

26-09-2014

De deelnemers aan de economische missie naar Koeweit kijken met een positief gevoel terug op een geslaagde missie met minister Kamp. Veel mkb-bedrijven namen deel aan deze missie en konden dankzij de aanwezigheid van de minister aan tafel zitten met de hoogste vertegenwoordigers van de twee belangrijkste oliebedrijven: Kuwait Oil Company (KOC) en Kuwait National Petroleum Company (KNPC). De input en betrokkenheid van de minister werden zowel door de Nederlandse als door de Koeweitse deelnemers zeer gewaardeerd. Het FME-exportplatform Dutch Energy Solutions organiseerde op 8 en 9 september - in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – een tweedaagse olie & gas missie naar Koeweit.

De deelnemers hebben goed inzicht gekregen in grote en nieuwe projecten van KOC en KNPC. Na jaren van beloftes wordt er nu eindelijk echt met een aantal projecten aan de slag gegaan. Veel deelnemers kregen ook meteen follow-up gesprekken. Onder de twaalf deelnemende toeleveranciers voor de olie en gasindustrie bevonden zich veel mkb-bedrijven zoals Gemco International en Tradinco Instruments. Ook baggerbedrijf Van Oord nam deel aan deze missie. In het voorjaar van 2014 verwierven zij een grote opdracht voor een landwinningsproject in Koeweit. Van Oord benutte deze missie om de banden met Koeweit te verstevigen.

Langetermijn relaties

Om zaken te doen in het Midden-Oosten moet er geïnvesteerd worden langetermijn relaties met bedrijven in deze landen. Dutch Energy Solutions pakt dit, ten behoeve van de Nederlandse olie- en gasindustrie, gestuctureerd aan. In 2011 en 2013 organiseerde het exportplatform handelsmissies naar Koeweit en zij ontving in 2012 een inkomende bezoek vanuit Koeweit. Momenteel wordt door Dutch Energy Solutions, in samenwerking met de Nederlandse overheid, een Partners for International Business programma op het gebied van gastechnologie uitgewerkt om de komende jaren de contacten met Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten nog verder te versterken.

 

KOC en KNCP

Kuwait Oil Company (KOC) is een dochteronderneming van Kuwait Petroleum Corporation. KOC is verantwoordelijk voor de exploratie en productie van ruwe olie en aardgas in Koeweit.

Kuwait National Petroleum Company (KNPC) is de tweede grootste dochteronderneming van Kuwait Petroleum Corporation en verantwoordelijk voor de downstream-activiteiten. Zij beschikken over drie raffinaderijen en de plannen voor de vierde raffinaderij zijn in ontwikkeling. KNPC is ook verantwoordelijk voorverwerking van gas en geraffineerde producten.

Dutch Energy Solutions is sinds 2009 het FME-exportplatform voor toeleveranciers in de olie- en gasindustrie met een focus op de golfregio. Aanbestedingen die voortkomen uit grote gasprojecten in deze regio bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De afgelopen jaren hebben FME, IRO en de Nederlandse overheid nauw samengewerkt met strategische partners om de expertise van de Nederlandse kennispartijen en industrie in de golfregio onder de aandacht te brengen.