Draag bij aan de Wetenschapsagenda

22-04-2015

Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen? De Nationale Wetenschapsagenda wordt in de komende maanden opgesteld en is eind 2015 gereed. Het is tot 30 april mogelijk om vragen in te dienen.

Voorzitters Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf nodigen iedereen uit om vragen te formuleren voor deze agenda. Van 1 t/m 30 april kunnen deze vragen ingediend worden. Dat kunnen vragen zijn zowel op het gebied van fundamenteel onderzoek als ook de meer toegepaste onderzoeken.

Energietransitie belangrijk

Hoewel het aantal vragen niet automatisch leidt tot meer of minder aandacht voor het onderwerp, kan een groot aantal ingediende relevante vragen op het terrein van de energietransitie een mooi signaal zijn voor het belang van aandacht voor de energietransitie in de Wetenschapsagenda.

Om die reden roept het Topteam iedereen op om de komende maand via de website van de Wetenschapsagenda vragen in te dienen.

bron