Dertien energie-innovaties krijgen DEI-subsidie, nieuwe tender start 1 juli

17-05-2015

Het ministerie van Economische Zaken geeft voor bijna 20 miljoen euro steun aan dertien nieuwe demonstratieprojecten rond energie-innovatie. Voor dergelijke projecten die vooral een economisch versterkend karakter hebben, wordt dit jaar nog eens 34 miljoen euro uitgetrokken. De voorjaarstender van 2015 is al gesloten maar voor de tweede tender van 2015 van 20 miljoen kunnen bedrijven vanaf 1 juli hun ideeën indienen. Op 1 juni vindt hiervoor een informatiebijeenkomst plaats in Utrecht.

Subsidie voor energie-innovatie

De regeling Demonstratie energie innovatie (DEI) helpt Nederlandse bedrijven om hun energie-innovaties te vermarkten. Met financiële steun kunnen ze hun product, proces of dienst op ware grootte demonstreren. Zo zien potentiële klanten uit binnen- en buitenland dat het concept werkt, waarmee de stap naar de markt een stuk gemakkelijker wordt. DEI bevordert daarmee de groei van de economie via verduurzaming, geheel volgens de doelstellingen van het Energieakkoord. 

Duurzaam en economisch kansrijk

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit en schreef voor 2014 al een eerste tender uit.  ‘Die sloot vorig jaar’, zegt Frank Witte van RVO.nl. ‘Hiervoor hebben we dertien aanvragen positief beschikt. Het gaat daarbij steeds om duurzame innovaties waarvan de economische waarde evident is.’

Voorbeelden van aanvragen

Witte: ‘Een voorbeeld is een volstrekt nieuwe technologie om heet water diep uit de grond te gebruiken voor elektriciteitsopwekking of warmtenetten. Een ander interessant concept is een onshore windturbine met een ongekend groot vermogen, die dankzij het lichte materiaal zorgt voor lagere logistieke, materiële en milieukosten.’ In het voorjaar van 2015 is een tender van 14 miljoen gehouden. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

RVO.nl helpt nieuwe aanvragers

Op 1 juli wordt de tweede tender van 2015 geopend. ‘RVO.nl helpt aanvragers graag’, zegt Witte. ‘Ze hoeven in eerste instantie alleen maar een idee te omschrijven op een paar A4-tjes. Vervolgens kunnen ze dat idee via de website indienen en daarna met onze adviseurs hierover van gedachten wisselen. Van belang is vooral dat de energie-innovatie bijdraagt aan de economische groei en gericht is op hernieuwbare energie of energiebesparing.’ Meer informatie over het toetsen van projectideeën is hier te vinden. 

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst op 1 juni

Wilt u meer weten over de DEI-regeling? Hoe u voor de subsidie in aanmerking kunt komen? Of hoe u een aanvraag kunt indienen? Kom dan op 1 juni naar de informatiebijeenkomst in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. Aanmelden kan op de site van de RVO. Hier vindt u ook het programma.