De kracht van onze natuur met de techniek van nu

16-02-2016

Jeroen Tideman, verantwoordelijk voor innovatie & ontwikkeling bij Bioclear Technologies vertelt over het project dat Vergisting 2.0 heet. "We combineren zogenaamde pretreatment technieken, voorbehandelingen dus. Daarmee behandelen we moeilijk afbreekbare producten, zodat er tweemaal zoveel grondstoffen kunnen worden gegenereerd. De kracht van de natuur met een zetje in de rug van de huidige techniek."

Interview met Jeroen Tideman.

Met welk project ben je bezig?

"Ons project heet Vergisting 2.0. We combineren zogenaamde pretreatment technieken, voorbehandelingen dus. Daarmee behandelen we moeilijk afbreekbare producten, zodat er tweemaal zoveel grondstoffen kunnen worden gegenereerd. De kracht van de natuur met een zetje in de rug van de huidige techniek." Jeroen Tideman, verantwoordelijk voor innovatie & ontwikkeling bij Bioclear Technologies, vertelt: "Dit project maakt vergisting rendabel op basis van laagwaardige reststromen. Er is daarbij geen concurrentie met de productie van voedsel… "    

Hoe werkt het?

"Onder kortdurende zeer hoge temperatuur en druk, de super heated steam techniek van TNO, gevolgd door een behandeling met on-site geproduceerde Greenstep enzymen van Bioclear en Ekwadraat, maken we suikers vrij uit het organisch materiaal. Op deze manier kunnen we binnen een dag uit grassprieten suikerwater maken. Dat water zetten we nu om in biogas, maar in de toekomst zou dit ook gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van groene chemicaliën. Met deze techniek kunnen we 80% van de grondstof omzetten, een hoog rendement dus. Eigenlijk doen we hetzelfde met het gras als in de natuur, alleen duurt het in de natuur natuurlijk jaren!"

Wat is je drive?

"Ik heb chemische technologie gestudeerd. Mijn leraar op de middelbare school inspireerde mij daartoe. In 1999, toen ik mijn studie begon, was de hele opleiding gericht op de petrochemische industrie. Nu is daar niets meer van over: de branche richt zich nog uitsluitend op duurzaamheid. Een fantastische ontwikkeling! Vier jaar geleden stapte ik over en dit werk is op mijn lijf geschreven. Ik wil graag weten hoe iets precies in elkaar zit, maar als ik dan weet wat er kan, wil ik het ook graag in praktijk brengen. In dit project kan dat. En het groene karakter van dit werk is wat mij drijft: ik wil graag zoveel mogelijk bijdragen aan de ingezette transitie naar een duurzame energievoorziening. Met Bioclear Technologies richten we ons op het produceren van zo hoogwaardig mogelijke brandstoffen uit zo laagwaardig mogelijke grondstoffen. Bioclear staat voor het inzetten van biologische processen, dat wil zeggen, het creëren met behulp van de kracht van de natuur. Microbiologische processen blijken vaak het meest effectief en duurzaam: de natuur kent immers geen afval, alleen maar grondstoffen. "

Hoe gaat het project verder?

"Het project is succesvol afgerond en we zoeken nu samen naar mogelijkheden voor verdere uitrol richting de praktijk. We werkten samen met 7 partijen vanuit diverse disciplines. Onze partners uit de praktijk zijn Jansen Wijhe Energy BV, Lucas Westra BV en Ids Schaap Bio-Energie: deze drie bedrijven staan voor praktische, commerciële oplossingen. Verder participeren TNO, Ekwadraat Advies, TKI Biobased Economy en TKI Gas en ZLTO. Een mooi gezelschap deskundigheid dus verdeeld over een technisch team en een projectteam: kennis van de materie èn van de markt. We zijn nu 2 jaar bezig en hebben onze eindrapportage gedeeld met het netwerk. Daarin staan niet alleen de successen beschreven, maar ook de pogingen die niet werkten. Dat helpt andere partijen dan hopelijk weer bij hun beslismomenten."

Heb je nog een boodschap of wens?

"Wat zou het mooi zijn als meer mensen - jongens en meisjes - al op de middelbare school zouden weten waar we nu mee bezig zijn. En hoe belangrijk het is voor onze planeet dat er andere bronnen worden ingezet voor onze nog steeds groeiende behoefte aan energie. Nu we het er zo over hebben: het zou goed zijn als we actief ook de opkomende generatie enthousiast maken voor deze technologie. Als puber heb je normaal gesproken alleen maar beeld bij de traditionele beroepen, als je je daar al mee bezig houdt, natuurlijk. Wij zouden ons ook druk moeten maken over de aanwas van nieuwe technici die dergelijke projecten gaan oppakken en dat al die specialisten dan gericht zijn op groen. Dat nu mijn buurjongen of -meisje van 14 beseft dat er dus veel toekomst zit in ... afval. Want, inderdaad, afval bestaat niet (meer). Schoon vooruitzicht toch? ''