Call "Plasma Conversion of CO2" open

09-10-2013

Technologiestichting STW en netwerkbedrijf Alliander hebben besloten om gezamenlijk een onderzoeksprogramma op het gebied van Plasma Conversie van CO2 te financieren. Dit nieuwe programma is onderdeel van een breed multidisciplinair onderzoeksprogramma op het gebied van CO2-neutrale brandstoffen dat is opgezet vanuit het NWO thema Duurzame Energie. Het overkoepelende programma is afgestemd met de Topsector Energie en valt onder het Topconsortium Gas, specifiek het thema Power2Gas/Gas2Power. 

U kunt meewerken aan dit programma door uw projectvoorstellen vóór 4 december 2013 in te dienen. Meer informatie over budgetten en de verdere gang van zaken vindt u op de site van de stichting SWT.