Call NWO-programma Systeemintegratie geopend

17-02-2015

Op 10 februari 2015 is de call for proposals van het NWO-programma Systeemintegratie geopend. Het programma draagt nu de naam “Energy System Integration: planning, operations, and societal embedding” (ESI-pose). Deze call is relevant voor onderzoekers uit alle bèta- en sociale wetenschappen, en bedrijven en publieke partijen (bv. gemeenten, energiecooperaties) die betrokken zijn bij de transitie naar het nieuwe energiesysteem.

Doel van de Call

Met deze call for proposals bevorderen NWO en de Topsector Energie publiek-private samenwerking binnen wetenschappelijk vernieuwende onderwerpen op het gebied van energiesysteemintegratie. Hierbij wordt de gehele infrastructuur van het energiesysteem (gas, elektriciteit, warmte/koude) in samenhang bekeken en geoptimaliseerd. Specifiek richt de call zich op deze drie thema’s:

•    Infrastructure for Transportation and Distribution: Design and Operation;
•    ICT-based Automated Operations for Energy Storage and Devices of Energy Users;
•    Energy Businesses, Consumers, and Institutions.

In dit programma ligt de focus op onderzoek dat relevant is voor het gehele energiesysteem. Daarom dient elk project zich te richten op minstens twee verschillende onderdelen van het gehele energiesysteem en de bijbehorende energiedragers (bijvoorbeeld gas en elektriciteit).

De call richt zich op onderzoek op de middel/lange termijn, waarbij praktische toepassing op een termijn van 5-10 jaar verwacht kan worden.

Voor wie

Deze call is relevant voor wetenschappers (vooral universitaire onderzoekers in de bèta en sociale wetenschappen), private partijen, en publieke partijen (zoals gemeenten, energiecoöperaties). Aanvragen worden ingediend door een consortium van minimaal één kennisinstelling en minimaal één private/publieke partner. 

Private partijen, publieke partijen en onderzoekers van overige kennisinstellingen (zoals HBO’s en TNO) kunnen lid zijn van een consortium. Zij komen echter niet in aanmerking voor financiering door NWO. 

Wat aanvragen

Er zijn twee compartimenten in deze call. Elk voorstel wordt in één van de twee compartimenten ingediend. Compartiment 1 is bedoeld voor aanvragen in de bètawetenschappen. Compartiment 2 is bedoeld voor multidisciplinaire aanvragen (tussen sociale wetenschappen en bètawetenschappen). 
Voorstellen in Compartiment 1 kunnen één of twee onderzoeksposities aanvragen (promovendi of postdocs). Voorstellen in Compartiment 2 kunnen alleen twee onderzoeksposities aanvragen (promovendi of postdocs). 
In dit programma geldt een verplichte cash-bijdrage aan projecten door private en/of publieke partijen. Het minimum is minstens 10% van de totale bijdrage van NWO aan het project, en kan door één of meerdere consortiumpartners worden gefinancierd. Alle projectpartners kunnen tevens in kind steun leveren.

Tijdlijn

•    Sluitingsdatum verplichte vooraanmelding: dinsdag 7 april 2015, 14.00 uur. 
•    Sluitingsdatum uitgewerkte aanvragen: donderdag 9 juli 2015, 14.00 uur.   
•    Bekendmaking uitslag: januari 2016 

Er is een mogelijkheid tot matchmaking op basis van een aan te leveren projectidee. Kijk voor de details op de site van het NWO. Hier vindt u meer informatie over de call en kunt u zich aanmelden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met dr. Mark van Assem, 070 3440915 (m.vanassem@nwo.nl). 

 

bron