Al het slib van afvalwater is een bron van energie!

02-02-2016

Interview met Peter van Vugt, innovatietechnoloog bij Waterschap Aa en Maas over Supersludge.

Met welk project ben je bezig?

"Ons project heet 'Supersludge'. We proberen met een nieuwe technologie het slib uit zuivering van afvalwater om te zetten in gas. Vergisten van dat slib deden we al; daardoor werd een groot deel van het slib omgezet in energie; de rest werd verbrand. In dit project gaan we alle stoffen hergebruiken. Zo moet een reststof een duurzame vorm van energie opleveren." Peter van Vugt, innovatietechnoloog bij Waterschap Aa en Maas, vertelt: "We gaan ervoor zorgen dat de 23 waterschappen in Nederland binnen vier jaar kunnen beschikken over Supersludge-installaties."

Hoe werkt het?

"De eerste pilot wordt gebouwd in een zeecontainer. Met die installatie gaan we in 2016, onder hoge druk en onder hoge temperatuur, 150 kg slib per uur verwerken. De volgende stap is een demo-opstelling voor 1.000 kg per uur slibvergassing. Een installatie van deze omvang is heel geschikt voor een middelgrote zuiveringsinstallatie, waarvan er 100 tot 150 zijn in Nederland."

voorbereiden van slibtransport voor het onderzoek

Wat is je drive?

"Ik heb aan de universiteit van Eindhoven duurzame energietechnieken gestudeerd. Dus ik ben gedreven om niet alleen na te denken over hoeveelheden energie maar ook hoe die zo schoon mogelijk op te wekken. Bij ons waterschap houd ik me bezig met vervuild water dat eigenlijk een bron van energie, water en grondstoffen is. Ik vind het machtig mooi om met deze techniek een mooie nieuwe 'som' proberen te maken: ik bedoel een som die helemaal klopt, helemaal uitkomt zoals vroeger op school. Rest: 0. Dan wist je al bijna dat je het goed had!"

Hoe werkt de proef nu?

"We brengen slib onder zeer hoge temperatuur en druk. Hiermee wordt een groot deel omgezet in hoogwaardig en duurzaam gas. En daar kun je bijvoorbeeld elektriciteit mee produceren of inzetten als vervanger van aardgas. Wat resteert zijn de mineralen en een waterstroom. De mineralen die we winnen, willen we hergebruiken. Zo gaat bijvoorbeeld fosfaat - een eindige grondstof - niet verloren en kan het evenwicht in het milieu worden hersteld. We werken samen met heel veel partijen: Procedé uit Enschede, Electron uit Nijkerk, SNB Moerdijk, onze 'buren' Waterschap De Dommel, STOWA en TKI Gas."

Heb je nog een boodschap of wens?

"De ontwikkeling van technologie kost tijd. We kunnen de verwachtingen alleen vasthouden door steeds met nieuwe resultaten te komen. Ik denk dat dit een gezamenlijke opgave is voor alle partijen die nu bezig zijn met deze ontwikkeling.

Waar ik me nog een beetje zorgen over maak, is dat we na de testprocedure kunnen aanlopen tegen regelgeving die ontbreekt, verouderd is, of gebaseerd is op andere technologieën. Het is zaak degenen die zorgen voor wet- en regelgeving te betrekken bij dit proces. Anders stagneert de voortgang na een succesvol pilottraject en daar is niemand bij gebaat. Gelukkig is de Green Deal tussen de Waterschappen en het Rijk gesloten, waarin de Waterschappen toezeggen vol in te zetten op dit soort ontwikkelingen, en het Rijk toezegt om te faciliteren bij knelpunten. De ondertekening daarvan helpt enorm. En, laten we eerlijk zijn, voor vernieuwende technieken kun je nu eenmaal niet op voorhand regels maken. Per definitie loopt innovatie voor op de regelgeving. Ook dit sommetje komt vast uit! ''