Aanvraag Innovatiemakelaar nu mogelijk

14-04-2015

Sinds kort biedt TKI Gas midden- en kleinbedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van subsidies om een Innovatiemakelaar te bekostigen. MKB-ondernemers krijgen op deze manier de kans ondersteuning te krijgen in de verschillende fases van de innovatieontwikkeling.

Een innovatiemakelaar kijkt met u naar de verschillende stappen in productontwikkeling die doorlopen moeten worden, en hoe dit het beste kan worden aangepakt. Aan het verkrijgen van de subsidie om een Innovatiemakelaar in te schakelen zijn voorwaarden verbonden, welke zijn raad te plegen onder InnovatieondersteuningHier vindt u tevens informatie over mogelijke fondsen die in de verschillende provincies beschikbaar zijn om uw product tot ontwikkeling te brengen.