Overijssel

Beschikbare fondsen

1. Energielandschappen Overijssel

 • Doel: Opstellen van een plan voor hernieuwbare energie in Overijssel gewonnen uit bio-energie, zonne-, bodem- of waterenergie.
 • Programmalijnen: Groen gas, Waterstof.
 • Meer informatie

2. Innovatievouchers (MKB)

 • Doel: MKB bedrijven versneld innovatie, onderzoek en testen laten uitvoeren door Open innovatiecentra. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Innovatie Agro en Food Overijssel

 • Doel: Stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan verduurzaming van de Agro&food sector.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

4. Kennisondersteuning Agro en Food Overijssel

 • Doel: Stimuleren van innovaties in de Overijsselse Agro&Food-sector door de inzet van kennis.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

5. Verduurzaming goederenvervoer over water

 • Doel: Stimuleren van verduurzaming van het goederenvervoer over water.
 • Programmalijnen: Small Scale LNG.
 • Meer informatie

6. Duurzame energieopwekking & energiebesparing

 • Doel: Investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing sneller rendabel maken.
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

7. Energielening ondernemingen

 • Doel: Rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de Energielijst 2014.
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

8. Haalbaarheidstudies nieuwe energie en energiescans

 • Doel: Stimuleren onderzoek naar haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

9. Logistieke biomassaprojecten

 • Doel: De biomassawaardeketen rendabel te maken.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

10. Rijden op groengas of elektriciteit

 • Doel: Stimuleren aanschaf of lease van een nieuw elektrisch voertuig, aardgasvoertuig of Dual fuel voertuig.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG.
 • Meer informatie

11. Energiefonds Overijssel

 • Doel: Bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

12. Proof of concept-fonds

 • Doel: Dootontwikkelen van idee naar een prototype of demonstrator.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

13. Participatiefonds PPM Oost (Oost-NV)

 • Doel: Stimuleren van innovatieve en ambitieuze MKB bedrijven door het verstrekken van risicokapitaal. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

14. GO- Oost Nederland

 • Doel: Vergroten van het aandeel innovaties in Oost-Nederland. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

15. Innovatiefonds Twente

 • Doel: Innovatieve en veelbelovende Twentse business cases in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie