Noord-Holland

Beschikbare fondsen

1. Waddenfonds

 • Doel: Duurzame en kwalitatieve impuls aan ecologie en economie van het Waddengebied.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

2. HIBR duurzaamheid

 • Doel: Herstructurering bedrijventerreinen. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Groengas Noord-Holland

 • Doel: Stimuleren van de productie van groen gas. 
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

4. Participatiefonds duurzame economie Noord-Holland

 • Doel: Stimuleren bedrijven en projecten, die duurzame energie wensen te produceren.
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

5. Kansen voor West

 • Doel: Vinden van rendabele oplossingen in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie