Limburg

Beschikbare fondsen

1. Emissiearme taxi's en bestelauto's Provincie Limburg

 • Doel: Verbetering van de luchtkwaliteit door het stimuleren van de aanschaf van emissiearme taxi’s en bestelauto’s.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

2. Limburgs energiefonds

 • Doel: Ondersteunen kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking vóór of ín Limburg.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. LimburgMakers

 • Doel: Versterken concurrentievermogen MKB ondernemingen in de maakindustrie.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Source B subsidiefonds

 • Doel: Versterken en versnellen transitie van fossiele bronnen naar biomassa als belangrijkste industriële grondstof.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

5. Source B kredietfonds

 • Doel: Versterken en versnellen transitie van fossiele bronnen naar biomassa als belangrijkste industriële grondstof.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

6. Innovatiefonds Limburg

 • Doel: Impuls geven aan het Limburgse MKB.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

7. Europees fonds voor regionale ontwikkeling Op Zuid

 • Doel: Ontwikkelen  projecten die de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie maken.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie