Groningen

Beschikbare fondsen

1. Samenwerkingsverband Noord-Nederland OP EFRO 2014-2020

 • Doel: Vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland, specifiek gericht op de reductie van uitstoot van broeikasgassen. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

2. NOM finance

 • Doel: Bedrijven laten groeien door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Innovatiefonds Noord-Nederland

 • Doel: Bevorderen van innovatie voor MKB ondernemingen door het verstrekken van risicodragende financiering. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Waddenfonds

 • Doel: Duurzame en kwalitatieve impuls aan ecologie en economie van het Waddengebied.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

5. Innovatief actieprogramma Groningen (IAG4)

 • Doel: Ontstaan van nieuwe technologie in de regio.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas.
 • Meer informatie

6. Programma Landelijk gebied Groningen 2

 • Doel: Ontwikkeling van natuur, landbouw, economie, recreatie en leefbaarheid. 
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie (pdf)

7. Rijden op groengas

 • Doel: Rijden op groengas aantrekkelijker maken door het realiseren en exploiteren van tankstations voor duurzame transportbrandstoffen.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

8. Tankstation duurzame brandstoffen

 • Doel: Beschikbaarheid van duurzame brandstoffen in de provincie Groningen vergroten door het voor tankstationhouders financieel aantrekkelijk te maken aardgas, biodiesel of bio-(m)ethanol te gaan verkopen.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie